Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
026 20 20 606

Deskundig advies nodig?

Greenhouse is een jong adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten.

Ik wil advies

Archeologie

Archeologische monumentenzorg is een aandachtspunt in projecten waarbij de bodem geroerd wordt. Ook als de bodem niet verstoord wordt, kan archeologie een voorwaarde zijn: bij archeologische monumenten is sprake van object- en locatiespecifiek beheer, zodat zij behouden blijven. 
 

Totaaladvies van Greenhouse

U kunt bij Greenhouse terecht voor het opstellen van alle vereiste projectdocumenten en voor de coördinatie van het hele proces van archeologische monumentenzorg binnen uw project. Wij verzorgen projectplannen, programma’s van eisen, bestekken, ramingen, (Europese) aanbestedingen, en regelen toezicht en directievoering. Altijd maatwerk, met helderheid over het nut en de noodzaak van iedere stap in het proces. Ook bieden wij beleids- en planadvisering en second opinions, aan het bedrijfsleven, overheden en aan derden. Wij adviseren en ondersteunen terreinbeherende instanties en particulieren bij het beheer en behoud van archeologische objecten en monumenten, onder andere door het opstellen van basisbeschrijvingen, de benodigde procedures en de uitvoer van inspecties en monitoring.